Inleiding

In deze handleiding begeleiden wij u door de mogelijkheden van de module Infine Grootboekanalyse.

 

Met de module Infine Grootboekanalyse hebt u de mogelijkheid om op basis van een XML Auditfile analyses te maken van een administratie. De auditfile is een gestandaardiseerd bestandsformaat dat al in 1999 is ontwikkeld. Een latere versie, de XML Auditfile Financieel  (met de extensie .xaf) bezit o.a. debiteuren-, crediteuren- en grootboekmutaties. Deze versie is dus geschikt om te gebruiken als basis voor analyses. De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund.

 

De analyses uit Infine Grootboekanalyse helpen u bij het doorlichten van een administratie: het in beeld brengen van bijzonderheden of afwijkingen, maar bijvoorbeeld ook het controleren van afloop van openstaande posten.

 

Wij wensen u veel voordeel bij het gebruik van Infine Grootboekanalyse.

 

Tip: Op onze supportwebsite (www.infine.nl/support) is een kennisbase beschikbaar met daarin alle relevante vragen. Wij raden u aan om bij vragen deze kennisbase te raadplegen. U kunt rechtstreeks inloggen op de kennisbase vanuit Infine Office Manager via Help -> Kennisbase. Wanneer uw vraag niet in de kennisbase voorkomt, kunt u uw vraag stellen met behulp van een vragenformulier.

Copyright Infine Software BV