De instellingen (zowel Algemeen, Boekjaren, BTW-codes als Analyses) die u hebt ingericht bij een Grootboekanalyse van een relatie kunt u aanmerken als de inrichting voor het hele kantoor. Dat doet u door te kiezen voor de knop Icoon Opslaan als kantoorinstelling. Via de Instellingen (zie Relatiegegevens) kan een opgeslagen inrichting worden overgenomen in een relatiespecifieke Grootboekanalyse.

Via Icoon Beheer kantoorinstellingen kunnen opgeslagen kantoor-instellingen worden verwijderd.

Copyright Infine Software BV